وصیت نامه امام حسین(ع)

امام حسین (ع) هنگام حرکتش از مدینه به سوی مکه این وصیت نامه را نوشت ونیز با مهر خویش ممهور ساخت و به برادرش محمد حنیفه تحویل داد.

امام حسین (ع),وصیت نامه,محرم,وصیت نامه امام حسین(ع),وصیتنامه امام حسین,درمورد امام حسین,

badsaba2

عشاق علی(ع)
وصیت نامه امام حسین(ع)
سایت بزرگ رزمی کده جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت