مباهله چه روزی است-اعمال روز مباهله

مباهله در اصطلاح به معنی نفرین‌کردن دو نفر به یکدیگر است به این ترتیب که وقتی استدلال‌های منطقی سودی نداشت، افرادی که باهم درباره یک مسئله مهم

مطالب,روز مباحله,مباهله,مباهله چه روزی است,دعای همراه با اصرار و تضرع,معنای اصطلاحی مباهله,معنای مباهله,شرح مختصر واقعه مباهله,

badsaba2

عشاق علی(ع)
مباهله چه روزی است-اعمال روز مباهله
سایت بزرگ رزمی کده جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت